Renata Kacprzak-Wielgat

radca prawny

 

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 1999 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe “Prawo Konkurencji” na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, “Prawo Internetu” na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także odbyła studia podyplomowe “Prawo Własności Intelektualnej” na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła również w kursach w zakresie prawa konsumenckiego, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej organizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji i Konsumentów Republiki Francuskiej (DGCCRF) w Paryżu, a także przez Centrum Prawa Konsumenckiego, na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve w Belgii.


Swoje zainteresowania koncentruje na prawie spółek (w tym M&A), prawie gospodarczym, prawie konkurencji, prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz prawie nieruchomości.

 

Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), a także pracując jako in-house w spółkach Grupy ITI (międzynarodowej grupy medialnej do lipca 2015 roku kontrolującej Grupę TVN), w tym również kierując działem prawnym Grupy ITI.

 

Zdobywała także praktyczną wiedzę biznesową, pełniąc funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

 

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.