Doradztwo przy organizacji wewnętrznych działów prawnych

  • doradztwo przy optymalizacji kosztów oraz wykorzystania wzajemnych synergii w grupie powiązanych spółek
  • pomoc w stworzeniu bazy wzorów umów oraz wzorcowych klauzul umownych w celu ujednolicenia praktyki
  • wprowadzanie regulaminów funkcjonowania działów prawnych i współpracy prawników
  • doradztwo w organizacji archiwizacji dokumentów