Renata Kacprzak-Wielgat

radca prawny

 

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 1999 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe “Prawo Konkurencji” na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, “Prawo Internetu” na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także odbyła studia podyplomowe “Prawo Własności Intelektualnej” na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła również w kursach w zakresie prawa konsumenckiego, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej organizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji i Konsumentów Republiki Francuskiej (DGCCRF) w Paryżu, a także przez Centrum Prawa Konsumenckiego, na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve w Belgii.

Read more ...

Barbara Kusztal

radca prawny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Read more ...

Ilona Podgrudna

prawnik

 

 

W 2015 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w kancelarii radcowskiej oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, jak też w ramach stażu w Rządowym Centrum Legislacji.

Read more ...

Natalia Nowańska

pracownik administracyjny

 

W 2007 roku rozpoczęła studia licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 kontynuowała naukę na tym samym kierunku. W 2013 roku zdobyła tytuł Magistra Stosunków Międzynarodowych ze specjalnością w dziedzinie Integracji Europejskiej.

Read more ...

Współpracownicy Kancelarii (Of counsel)

Joanna Petersen - radca prawny

Read more ...