Prawo spółek. Transakcje M&A

W ramach tego obszaru świadczymy między innymi następujące usługi:

 

  • zakładanie spółek wraz z całą obsługą procesu rejestracji oraz przeprowadzanie likwidacji spółek
  • bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorców z zakresu prawa spółek
  • reprezentowanie przed właściwymi sądami prowadzącymi krajowy rejestr sądowy
  • sprawy korporacyjne: obsługa organów spółek, ich posiedzeń, opracowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
  • opracowanie struktur prawno-podatkowych dla prowadzenia działalności gospodarczej
  • kompleksowe doradztwo prawne w procesie fuzji i przejęć spółek prawa handlowego
  • kompleksowe doradztwo w procesie przekształceń spółek
  • due diligence spółek prawa handlowego