Prawo własności intelektualnej i IT

Oferujemy doradztwo w następującym zakresie:

 

  • prawo autorskie
  • umowy dotyczące nabycia praw autorskich
  • pomoc prawna w sprawach dotyczących uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe znaki towarowe prowadzona we współpracy z rzecznikami patentowymi
  • prawo dotyczące technologii informatycznych (IT)
  • ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
  • doradztwo klientom i reprezentowanie przed sądami cywilnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji