Prawo pracy

W ramach prawa pracy świadczymy następujące usługi:

 

  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników
  • reprezentacja Klientów w sprawach przed sądami pracy
  • opracowywanie umów z zakresu prawa pracy
  • sporządzanie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • doradztwo przy nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy
  • stosowanie zapisów o zakazie konkurencji w umowach o pracę
  • doradztwo przy zatrudnianiu członków zarządu i kadry menadżerskiej (przygotowywanie kontraktów menedżerskich, umów o świadczenie usług, umów o pracę)

  •