Barbara Kusztal

radca prawny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.


Z Kancelarią związana jest od stycznia 2016 roku.

 

Obszarem jej zainteresowania jest prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia, fundacje i stowarzyszenia, w tym mające status organizacji pożytku publicznego. W tym zakresie zdobyła bogate doświadczenie pracując przez wiele lat jako in house w spółkach Grupy ITI (międzynarodowej grupy medialnej do lipca 2015 roku kontrolującej Grupę TVN). W codziennej praktyce zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, prawem handlowych, cywilnym i administracyjnym.

 

Pełniła funkcje członka rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz członka rady fundacji w fundacjach.

 

Posługuje się językiem angielskim.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.