Prawo nieruchomości

W ramach doradztwa z zakresu nieruchomości świadczymy następujące usługi:

 

  • doradztwo przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, po stronie kupujących i sprzedających
  • doradztwo przy uzyskaniu finansowania, w tym przy transakcjach wynajmu zwrotnego (sale and lease back) oraz innych formach finansowania
  • ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomości
  • komercjalizacja nieruchomości, sporządzanie i negocjacje umów najmu, dzierżawy, umów zarządzania nieruchomościami
  • przygotowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym na nieruchomościach, w tym m.in. umów z architektami, umów z inwestorem zastępczym, umów o generalne wykonawstwo, umów o sprawowanie nadzoru autorskiego, umów o roboty budowlane, umów o dzieło
  • doradztwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości
  • udział w due diligence nieruchomości